Hoppa till huvudinnehållet

Vilken slags körkort behöver jag för att köra en campervan?

För att köra våra husbilar krävs ett körkort av klass B. Dessutom måste du vara minst 18 år gammal och ha haft ditt körkort i mer än ett år.
Kom ihåg att du måste vara minst 21 år gammal om du hyr i USA, Kanada eller Storbritannien och Irland.

Körkortet måste tillåta dig att köra bilar upp till 3,5 ton.

Vad måste jag tänka på vid utlandsresor?

  • Alla uthyrare som har ett körkort från en EU-medlemsstat eller från EES har fri körrätt i Tyskland och i EU / EES.
  • Engelska körkort (efter Brexit) kommer att fortsätta att erkännas i EU / EES.
  • EU/EES-körkort erkänns även utan internationellt körkort i följande länder: Norge, Island, Lichtenstein, Moldavien, Bosnien-Hercegovina, Storbritannien, Serbien, Schweiz, Albanien
  • VIKTIGT: Samma villkor gäller för varje registrerad extra förare.

När behöver jag ett internationellt körkort?

  • Om körkortet inte är utfärdat i en medlemsstat i Europeiska unionen (EU) eller i en stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Vad är ett internationellt körkort?

  • Det internationella körkortet är inte ett körkort i sig, utan en tilläggshandling.
  • Gäller endast tillsammans med det nationella körkortet.
  • Är en slags översättning av det nationella körkortet.

Vilka regler gäller när jag hyr bil i Nordamerika?

  • I Nordamerika är gränsen för en bils totalvikt 26 000 pounds (ca 11,8 ton). Därför kan du köra våra husbilar över 3,5 ton även med ditt icke-amerikanska körkort klass B.
  • Som icke-amerikansk medborgare bör du ha med dig ditt lokala + internationella körkort.
Var denna artikel till hjälp?
442 av 538 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt

Se fler
Powered by Zendesk