För att flytta de främre sätena - Surfer Suite (VW T6.1 California Ocean)

För att flytta framstolarna i Surfer Suite gör du följande:

  1. Flytta sätet nästan helt framåt, ställ in ryggstödet vertikalt (90 grader).
  2. Vik armstödet/armstöden uppåt, öppna dörrarna och tryck utifrån den svarta spaken (liten stång centrerad under sätet) inåt i fordonet medan du vrider sätet till önskat läge.


Observera följande:

  • Vrid endast sätet från utsidan!
  • När du vrider tillbaka sätet ska du också se till att sätet inte fastnar mot fordonsväggen och skadas.
  • När du vrider förarsätet ska du se till att lossa parkeringsbromsen, dra tillbaka ratten och noggrant hitta rätt position för att vrida den.

Se videon här (minut 8:35):

Var denna artikel till hjälp?
2 av 2 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt