Hoppa till huvudinnehållet

Markisen - Camper Cabin (Ford Nugget)

Instruktioner om hur man öppnar markisen: 

  1. Se till att skjutdörren och passagerardörrarna är stängda innan du öppnar markisen.
  2. Sätt in veven i den bakre delen. Ett halvt varv mot öppningsriktningen förhindrar att den glider.
  3. Vrid moturs tills 50-100 cm är ute.
  4. Dra ut markisens ben genom att klicka på metallgångjärnen på sidan och fortsätt att öppna markisen med veven. Lås benen med clipslåset i mitten av benet.
  5. Fortsätt att dra ut markisen tills den är helt utdragen.
  6. Fäst benen i marken med pinnar.
  7. Var försiktig när du tar bort veven så att du inte träffar sidan av bilen.

Uppmärksamhet:

  • Markisen är endast avsedd som solskydd. Öppna INTE under stormar, starka vindar eller regn!
  • Dra gärna in den under natten, vid längre frånvaro eller före körning.
  • Skador orsakade av felaktig hantering täcks inte av självrisken!

 

Här är en video om hur du öppnar markisen:

Var denna artikel till hjälp?
3 av 5 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt

Se fler
Powered by Zendesk