Hoppa till huvudinnehållet

Kylskåp med kylskåp- Beach Hostel (VW T6.1 California Beach)

Kylskåpet (31 liter) på Beach Hostel måste anslutas till bilen, antingen till 230V-uttaget (fungerar med extern strömanslutning) eller till 12V-uttaget ovanför gasflaskan, och använder campingbatteriet. Du kommer att få en kabel för att göra detta.

Kylskåpet är fäst på en plattform mellan fram- och baksätet.

För att slå på kylskåpet trycker du på ON/OFF-knappen och håller den intryckt i 5 sekunder. LED-lampan kommer att skifta från orange till grönt. Tryck på SET för att ändra temperaturen och använd knapparna "+" och "-" för att justera.

fridge.jpg

Felsökning

Om LED-lampan inte tänds betyder det att det inte finns någon elektricitet som flyter. Kontrollera att kabeln är korrekt ansluten till kylskåpet och bilen. Försök även att koppla in kylskåpet till en annan elkälla.

Om kylskåpet inte kyls ner tillräckligt mycket ska du se till att kylskåpet inte är överfyllt, annars kan det inte sänka temperaturen korrekt.

Var denna artikel till hjälp?
25 av 77 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt

Se fler
Powered by Zendesk