Vad måste jag tänka på som hyresgäst från Schweiz?

I princip har alla hyresgäster med schweiziskt medborgarskap naturligtvis rätt att hyra en hyrbil från ett annat EU-land och använda den under sin semester. Det är bara viktigt att fordonet registreras vid ett gränstullkontor när man reser in i Schweiz för första gången. Mer information finns här.

Tullkontoret ger varje schweizisk medborgare ett "Vormerkschein", som gör det möjligt att använda ett fordon (som inte är registrerat i Schweiz) och som är giltigt i åtta dagar. Om fordonet används för första gången utomlands dras dessa dagar av. Under denna period får fordonet endast användas i Schweiz i tre dagar och måste sedan exporteras igen.

Mer information och idéer till bilresor finns här: Hyr en husbil i Schweiz

Var denna artikel till hjälp?
4 av 17 tyckte detta var till hjälp

Artiklar i detta avsnitt